İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Tüm faaliyetlerinde doğayı ve onun ayrılmaz bir parçası olan insanı en değerli varlık olarak kabul eder. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ile ilgili yasal mevzuata uymayı taahhüt eder ve uluslararası standartlara göre hazırlanan ALSA İNSAAT prosedürlerini asgari uygulama şartı olarak görür. Mevcut ve planlanan projelerde, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ile ilgili tehlikeleri belirler, riskleri değerlendirir, analiz eder, risk kontrolü sağlar ve yönetir.

Doğal kaynakları verimli kullanmaya, tüketimini azaltmaya ve kirletilmesinin önlenmesine ilişkin duyarlı olur, etki alanını duyarlı kılmaya çalışır. İlişkide bulunulan taraflar, çalışanlar, alt yükleniciler, ziyaretçiler için sağlıklı çalışma ve çevre şartları sağlamaya çabalar. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ile ilgili taahhütlerini yerine getirebilmek amacıyla çalışanlarının katılım ve desteğini azami ölçüde sağlar.

Çalışanlarında bu doğrultuda bilinç yaratır. İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uyup, sorumluluklarını yerine getirirken, kalite iyileştirmesini her alanda sürekli kılmaya, tanımlı şartların ilerisine geçmeye çabalar. Bu amaçla hem kendi performansını gözden geçirir, hem mevzuat ve şartlardaki değişiklikleri izler. ALSA İNSAAT, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi şartlarına yönelik bu taahhütlerini ilgili taraflara bildirir.